1928'de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Anadolu’nun çeşitli ilçelerinde ve Ankara Maarif Koleji’nde, Eskişehir Lisesi’nde tamamladı. 1950’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nden mezun oldu. 1958’de aynı fakültede açılan Tiyatro Enstitüsü’nün ilk asistanı olarak akademik kariyerine başladı. Tiyatro Enstitüsü’ne eleştiri ve oyun yazarlığı konularında ders vermek üzere ABD’den gelen, Prof. Kenneth Mac Gowan’ın ve Grant Redford’un yardımcılığını üstlendi. İngiltere’de Bristol Üniversitesi’nin Dram Bölümü’nde ve Avusturya’da Viyana Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü’nde seminerler ve derslere katıldı. Musahipzade Celal üzerine yazdığı doktora tezini daha sonra Musahipzade Celal ve Tiyatrosu adıyla kitaplaştırdı. 1962’se doçent, 1972’de profesör unvanlarını aldı. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü yönetti ve bu kurumda ders verdi. 1995’te emekli oldu.

Sevda Şener ayrıca, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Sahne Sanatları Bölümlerinde tiyatro kuramları, estetik, eleştiri kuramları, modern ve modern sonrası tiyatro, metin çözümlemeleri , dramaturji, çağdaş Türk tiyatro yazını konularında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler verdi. Türkiye’nin birçok köşesinde üniversitelerde ve kültür sanat kurumlarında konferanslar verdi. Pek çok kültür sanat dergisinde makaleleri ve incelemeleri yayınlandı. İnce Anlatılar Ustası Vüs’at O Bener, Kültürel Kimliğin Tiyatrodaki Yansımaları, Adalet Ağoğlu eserleri üzerine Tiyatro Eserlerimizde Kadın İmajı gibi başlıklar altında yazdığı makalelerinin yanı sıra, oyun eleştirileri de yayımladı. Tiyatro dünyasında “Hocaların Hocası” lakabıyla anılan Şener, pek çok ödüle layık görüldü.

Sevda Şener, tiyatro yazınına bir çok eser kazandırdı. Antik Yunan’dan bugüne kadar her dönemde etkili olmuş tiyatro akımlarını ve kuramlarını kronolojik bir sıralamayla, karşılaştırmalı biçimde incelediği Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitabı, Türkiye’de tiyatro tarihi alanındaki başyapıtlardan biri sayılmıştır. Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı adlı kitabında, antik dönem komedya ve tragedyalarından, modern dram sanatına ve postmodern yapıtlara kadar dram, trajedi ve komedinin sunulma biçimlerini inceledi. Oyunlar ve Gerçekler adlı kitabıyla Reşat Nuri Güntekin, Haldun Taner, Nazım Hikmet, Oğuz Atay, Vüs’at O. Bener ve Memet Baydur gibi yazarların tiyatro yapıtlarından yola çıkarak Türkiye’de tiyatro tarihinin gelişimine dair bir kaynak sundu. 2010’da yayımlanan Tiyatroda Oyun-Yaşam İlişkisi adlı kitabında, tiyatro ve hayat arasındaki ilişki üzerine, gerçek ve oyun ikilemine tiyatro üzerinden yorumlar getirdi. Prof. Şener’in diğer kitapları arasında Çağdaş Türk Tiyatrosunda Ahlak, Ekonomi Kültür Sorunları, Çağdaş Türk Tiyatrosunda İnsan, Oyundan Düşünceye, Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu, Nazım Hikmet’in Oyun Yazarlığı, Gelişim Sürecinde Türk Tiyatrosu, Dram Sanatı-İnsanı Geçitlerde Sınayan Sanat, İzleri Kaldı ve Tiyatroda Yaşam Oyun İlişkisi bulunuyor.

2008’de, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, kuruluşunun 50. yılında, Prof. Dr. Sevda Şener adına 80. yaş günü ve meslekte 50. yıl armağanı olarak Türk Tiyatrosu Günleri düzenledi. 2009’da İzmir Bornova’daki Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki sahneye Bornova belediyesi tarafından Sevda Şener adı verildi.

IKSV’nin kuruluşunun 40. yılında 18. İstanbul Tiyatro Festivali değerli akademisyen Prof. Dr. Sevda Şener’e 2012 yılı Onur Ödülünü sunuyor.

Sevda Şener 22 Temmuz 2014'te hayata veda etti.

Yukarı