TARİH VE MEKÂN

{{item.tarih}}, {{item.mekan}}

 

Yaklaşık 65 sürer; ara yoktur.

KUNST/WERK & PLATFORM 0090

  • Koreografi: Marc Vanrunxt
  • Oynayan: Bahar Temiz
  • Işık Tasarımı: Stefan Alleweireldt
  • Kostüm: Jean-Paul Lespagnard
  • Sahne Tasarımı: AnneMie Van Kerckhoven
  • Sanatsal Tavsiye: Marie-Anne Schotte

Beyaz Üzerine Beyaz, dansçı Bahar Temiz için koreograf Marc Vanrunxt’un tasarladığı bir dans performansı. İkilinin 2014’te İstanbul’da Platform 0090 tarafından düzenlenen bir atölye çalışmasında tanışması, bu başarılı projeyi de beraberinde getirmiş.

Bahar Temiz, Batı Avrupa dans sahnesiyle güçlü bağlantıları olan bir sanatçı. Ivana Müller ve Felix Mathias Ott gibi alanında yetkin isimlerle çalışan Temiz, Beyaz Üzerine Beyaz’da bütünüyle performatif bir deneyim sunuyor. Görsel sanatçı Anne-Mie Van Kerckhoven ve moda tasarımcısı Jean-Paul Lespagnard’ın katkısı ise bu deneyimi benzersiz kılıyor. Beyaz Üzerine Beyaz’da Vanrunxt’un performansa dayalı sanatsal bir deneyime adanmış koreografisi, Temiz’in dansıyla bütünleşiyor. İkilinin kısa ve etkili dokunuşu, kuşkusuz ki festival seyircisinin uzun süre hafızalarından silinmeyecek.

İstanbul Tiyatro Festivali ile uluslararası ve disiplinlerarası bir çalışma alanı olan Belçika merkezli Platform 0090 (www.0090.be) arasında uzun yıllara dayanan bir işbirliği bulunuyor. Bu yıl İstanbul Tiyatro Festivali ve Platform 0090, Türkiyeli sanatçıların katılımı ve Türkiye’ye dair konuların, temaların ve bağlamların etkisiyle yoğun bir biçimde Türkiye kültürünü çağrıştıran beş yapımı seyircilere sunuyor. Bu yapıtlar “Flaman Seçkisi” ortak paydası altında ve Flaman Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle seyirciyle buluşuyor.

Yukarı

Bu e-posta adresi ile daha önce rezervasyon yapılmıştır.
Bir kişi bir kez rezervasyon yapabilir.

Elektronik İleti ve Kişisel Veri Onayı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile İKSV'nin sponsorları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, Lale Kart üyelikleri veya bilet satışları ve sair suretlerle vakfa bağış veya gelir elde etmek, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. İKSV'nin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi"ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.