TARİH VE MEKÂN

{{item.tarih}}, {{item.mekan}}

 

19. yüzyılın sonlarında hem Rus hem de dünya tiyatrosunda bir devrim yaşandı; dümene yönetmen geçti. Oyun, artık oyuncu merkezli değildi. Bununla birlikte, yeni oyunculuk yöntemlerinin geliştirilmesi önemini yitirmedi. Aksine daha da güncel bir konu haline geldi ve ayrıntılı uygulamalar gerektirmeye başladı. Bu yeni tiyatro gerçekliği Stanislavski, Meyerhold, Mikhail Çehov ve ardıllarının aralarında bulunduğu yeni tiyatro kuramcılarını ve uygulayıcılarını da beraberinde getirdi. Gerasimov Devlet Sinematografi Enstitüsü’nde öğretim üyesi olan tiyatro eleştirmeni, tiyatro uzmanı ve küratör Kristina Matvienko’nun bu söyleşisi, 20. yüzyılda ve 21. yüzyılın başlangıcında Rus tiyatrosundaki fikirlerin ve yöntemlerin dönüşümüne odaklanacak. Rusya Tiyatro Sanatı Akademisi’nde öğretim üyesi olan, tiyatro tarihçisi ve eleştirmeni, Golden Mask Festivali uzmanı Alyona Karas ise  söyleşisinde 20. yüzyılın ilk otuz yılında Rusya’daki tiyatro yönetmenlerinin fikirlerinin nasıl bir dönüşüm geçirdiğine ve evrimleştiğine, yönetmenlerin tiyatrosunun nasıl serpildiğine, 1930’ların sonunda nasıl gözden düştüğü, ardından “buzu çözüldük”ten sonra nasıl yeniden canlandığı, 1980’lerin ortalarında “Perestroyka”nın yeni bir tiyatro dili arayışlarını nasıl etkilediği, günümüzde gelenekten kopuşun ve gelenekle diyalog kurmanın ne anlama geldiği konularına değinecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın değerli işbirliğiyle.

Etkinlik ücretsizdir. Mekân kapasitesi sınırlı olduğundan, lütfen 12 Ekim 2018 Cuma gününden itibaren rezervasyon.iksv.org adresinden rezervasyon yaptırınız.

Yukarı

Bu e-posta adresi ile daha önce rezervasyon yapılmıştır.
Bir kişi bir kez rezervasyon yapabilir.

Elektronik İleti ve Kişisel Veri Onayı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile İKSV'nin sponsorları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, Lale Kart üyelikleri veya bilet satışları ve sair suretlerle vakfa bağış veya gelir elde etmek, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. İKSV'nin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi"ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.