TARİH VE MEKÂN

13-14.05.1994, 21.15, Studio Tiyatrosu

STUDIO OYUNCULARI

  • Yazan: Samuel Beckett
  • Yöneten: Şahika Tekand

Beckett’in beş kısa oyunu (Nefes, Sözsüz Oyun I, Gel- Git, Sözsüz Oyun II, Oyun) insanın yaşamındaki durumu sorguluyor... Yaşam: Zorunlu süre... Sahnede hayat/oyun/canlı sahne koşutluğu önemli... Yaşamda insanı, oyunda rol kişisine ne oluyorsa, sahnede oyuncuya o oluyor... Görsel olan, işitsel olana taşınıyor... Sözcükler bir öykü anlatmak üzere değil, düşüncenin karmaşıklığını ifade etmek üzere var... Oyuncu “insan” düşüncesine yaklaşıyor, insan suretine değil... “Salt insan”ı sahneye getirerek yapılabilir bu.

Yukarı