TARİH VE MEKÂN

02-03.05.1994, 18.30

KUMPANYA

  • Tasarlayan ve sahneye koyan: Naz Erayda, Kerem Kurdoğlu

Kumpanya kurulduğundan bu yana her projesinde, tiyatronun tüm ifade araçlarını tümüyle baştan sorgulayarak, gerek içerik, gerekse teatral form açısından tamamiyle kendine özgü işler yapmaya çalışan bir tiyatro topluluğu. Bu son çalışmasında topluluk, tiyatronun değişik öğeleri arasında pek alışılmadık bir ilişki kurarak ilk önce mekân atsraımını gerçekleştirdi ve o mekânın kadroda uyandırdıklarını işleyerek nihai gösterisini ortaya çıkardı. Mekânın fiziksel gerçeğini metnin yerine koyan bu çalışmada ele alınan tema da bir büyük mekandı: İçinde yaşadıkları şizofrenik metropol, yani İstanbul.

Yukarı