TARİH VE MEKÂN

24-25 Mayıs, 18.30, Kumpanya Sahnesi

KUMPANYA

  • Yöneten: Kerem KURDOĞLU
  • Müzik: Cem İDİZ
  • Dekor, Kostüm: Naz ERAYDA
  • Işık: Neşet KIRCALIOĞLU
  • Koreografi: Murat AKAOĞLU
  • Piyano: Murat GÜRTEL
  • Işık Operatörleri: Ertan BİRGÜL, Orhan ERMİŞ
  • OYUNCULAR: Ahmet BEYAZIT, Nadi GÜLER, Zeynep IŞIKLAR, Kerem KURDOĞLU, Gülsüm SOYDAN

KUMPANYA 1991 yılında Naz Erayda ve Kerem Kurdoğlu tarafından kuruldu. İki sanatçı birkaç yıldır çalışmalarını kurucularından oldukları Tiyatro Devran ile sürdürüyorlardı. Murray Schisgal’in “Daktilolar”ını ve Kerem Kurdoğlu’nun “Faustofeles”ini sahneledikten sonra, grubun tiyatro yaşamlarına ayrı ayrı devam etme kararıyla birlikte Kumpanya’yı kurdular. Tarlabaşı’nda oluşturdukları yeni bir oyun odası, Kumpanya Sahnesi’nde, mekânla bütünleşen, uzun solukla bir arayışı başlattılar. Çağımızın “yoğun iletişim bombardımanına alışmış” insanını, o anlayışa teslim olmadan tekrar kendine çekebilecek yeni bir tiyatro dilinin peşindeler. Tiyatro ve diğer gösteri sanatlarındaki insanın insana doğrudan temasını hemen hemen başka hiçbir sanatta bulamayan ama alışılmış tiyatro dilini kendilerine uzak hisseden bu iki sanatçı için başlattıkları arayış “başka türlüsü düşünülemeyecek” bir zorunluluk. Oyuncu kadrosunu oluştururken ise, birlikte çalışacakları insanlar için tiyatro oyunculuğunun “bir meslek” değil, “bir yaşamsal varoluş sorunu” olmasına dikkat ediyor ve “kendini ifade biçimlerinin” bütün sınırlarını araştırmaya ve gelişmeye açık bir kadro oluşturmaya çalışıyorlar.

KUMPANYA SAHNESİ Biz her gösteri gecesi seyircimizle aynı mekanı paylaşmak üzere sözleşiyoruz. Onlarla aynı havayı soluyor, aynı tavanın altında oynuyoruz. Kurduğumuz karşılıklı iletişim içinde bulunduğumuz hacmin bütün koşullarından etkileniyor. Renginden, biçiminden, seyircinin oyuna göre konumundan... Her oyun, bütün koşulların yeni baştan kurulmasını gerektiriyor. Kendi “oyun odamızı” bu nedenle kurduk. Seyirci- gösteri- mekân ilişkilerinin özgürce araştırılabileceği, kılıktan kılığa girebilecek Kumpanya Sahnesi. Her gösteri için özel bir atmosfer oluşturabilsin diye.

FAYTON SORUŞTURMASI “demokrasinin gerçekleşebilirliği”ni sorgulayan mitolojik bir polisiyedir. Tarihte kişiliklerin değil, tarihsel rollerin ve toplumsal dinamiklerin önemli ve belirleyici olduğu düşünülerek, oyun kişilerini belirli yorumlarla özdeşleştirmeyecek yeni bir rol- oyuncu ilişkisi gerçekleştirilmiştir. Her oyun kişisinin aynı gösteri içinde farklı oyuncular tarafımdan farklı biçimlerde yorumlanmasına izin verilmiştir. İnsanoğlunun en önemli mücadelelerinden birinin tartışıldığı düşünülerek, oyun alanı olarak oyuncuyu kendisiyle mücadele etmek zorunda bırakan, ona çelme takan, güçlük çıkartan, dolayısıyla aksiyonlarına özel bir enerji katan bir mekân tasarlanmıştır.

Yukarı