KENT OYUNCULARI

 • Yazan: A. GALİN
 • Türkçesi: Belgi PAKSOY
 • Yöneten: Yıldız KENTER
 • Dekor: Osman ŞENGEZER
 • Işık: Hasan BİTNEL
 • Sahne Sorumlusu: Nevzat GÖKÇEK
 • Yönetmen Yardımcısı: Mehmet BİRKİYE

Oynayanlar

 • Maria: Jülide KURAL
 • Anna: Yıldız KENTER
 • Lora: Gül ONAT
 • Klara: Mübeccel VARDAR
 • Aleksandr: Şükran GÜNGÖR
 • Valentina: Suzan AKSOY
 • Nikolay: Hakan GERÇEK

A. Galin ve Şafak Yıldızları

A. Galin ünü dünyaya yayılmış genç Rus oyun yazarlarından. 1947 doğumlu.

Şafak Yıldızları (Olimpiyat Gülleri’ ni 1981’de yazdı. Yazıldığı günden 1986 yılına kadar oyunun sahnelenmesi yasaklandı.

1987’de Leningrad’da ilk kez sahneye kondu. Oyun ve yorumlanış tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Oyun şöyle bir toplumsal gerçek üzerine oturtulmuş: Sovyetler Birliğinde glasnost öncesi dönemde fahişelik kurumunun varlığı resmen hiçbir şekilde kabul edilmiyordu. Yerli ve yabancı turistlerden duyulan buna ilişkin haberler şiddetli bir tepkiyle karşılanıyordu.

İşte bu nedenle, 1980 yılında Moskova’da yapılan olimpiyatlar öncesi başkentte bulunan bütün fahişeler polis tarafından toplandı ve gruplar halinde, kendilerini kimsenin göremeyeceği köy ve kasabalara yerleştirildi. Böylece olimpiyat oyunları sırasında Moskova’da ve diğer büyük kentlerde kalacak olan sporcular, turistler ve gazetecilerin, resmi olarak varlığı inkâr edilen bu kişileri görmeleri engellendi.

Oyunumuzun konusu, başkentin 101 km. dışındaki, yenisi yapıldığı için yarı yıkık bir durumda boş kalmış olan bir akıl hastanesi atılmış fahişeler ve onları gözetim altında tutmakla görevlendirilmiş kişiler arasında geçer.
Şafak Yıldızları (Olimpiyat Gülleri) dramatik kurgusunun üstünlüğü ve dünyanın en eski mesleği sayılan fahişeliğe insancıl politik ve güncel açıdan yaklaşımı ile kısa zamanda dünya tiyatro çevrelerinin büyük ilgisini çekti.

Yukarı