TARİH VE MEKÂN

28,29.05.1997, 21.30

MİLANO PICCOLO TİYATROSU AVRUPA TİYATROSU

  • Yazan: Marivaux
  • Yöneten: Giorgio Strehler

Marivaux’nun tüm komedyalarında olduğu gibi “Köleler Adası”nda da hizmetkârlar efendilerinden daha bilgedir. Daha eğlenceli ve gülünç görünmeleri, gülünçlüğün, bilgeliklerini özgürce ifade edebilmenin tek yolu olmasından kaynaklanmaktadır. Efendiler istemeden, hizmetkârlar ise bilerek gülünçleşir. Oyunda Mösyö, Madam ve hizmetkârları Arlecchino ile Silvia, gemi kazasından kurtularak, bir bilge tarafından yönetilen “Köleler Adası”na sığınırlar. Bu bilge, özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin bir çeşit sözcüsüdür, üstelik bu kavramların Fransız İhtilali’nin simgesine dönüşmesine henüz çok zaman varken. Adaya vardıklarında kazazedelerden kıyafetlerini değiştirmeleri istenir. Mösyö Arlecchino’nun, Madam ise Silvia’nınkileri giyecektir. Kaçınılmaz tartışmaların sonunda, rakipler, yani efendiler ve hizmetkârlar, birbirlerinin özelliklerini tanımak ve içlerindeki ortak insanlık yönünü görmek zorunda kalırlar. Dünyanın sayılı yönetmenlerinden olan büyük usta Giorgio Strehler’in yorumu Marivaux’un ince örgüsünü adeta yeniden biçimleniyor ve yüceltiyor bu “genç” oyunda.

Yukarı