TİYATRO STÜDYOSU

  • Yazan: Harold PINTER
  • Çeviri: Haluk BİLGİNER
  • Sahneye Koyan: Ahmet LEVENDOĞLU
  • Tasarım: Metin DENİZ
  • Sahne Teknik Sorumlu: Lütfi OĞUZCAN

Bu prodüksiyon YAPI KREDİ BANKASI’nın II. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’ne armağanıdır.

Tiyatro Stüdyosu, izleyicisine öncelikle çağdaş tiyatronun seçkin örneklerini sunmayı amaçlayan yeni bir tiyatro oluşumu.

Ülkemiz tiyatrolarının oyun dağarlarında yer almaları -çeşitli nedenlerle- güçlükler içeren oyunlara yönelmek de belirlenene koşut bir başka amacı tiyatronun.

Tiyatro yapımında ‘nitelik’ kaygısının tüm açılardan gerekli önceliği kazanması doğrultusunda katkılarda bulunmak da bu oluşumun temel hedefleri arasında.

Tiyatro Stüdyosu, yerleşik sahne, belirli oyuncu kadrosu türünden süreklilik özelliklerine yönelmeyen bir “yapım” tiyatrosu olarak yaşama atılıyor. İlk yapım olan “Aldatma”yı gerçekleştirenlerin uzun erimde birlikteliği, bu oluşumun “yerleşik” olması amaçlanan belki tek yanı.

Tiyatro Stüdyosu, perdesini ilk kez, özgün tiyatro ürünlerinin sunulmasını erek edinen İstanbul Tiyatro Festivali’nde açmakla, bu festivalin özüne de uygun bir başlangıç yaptığı inancını taşıyor...

Harold Pinter tüm dünya genelinde yaşamakta olan oyun yazarlarının önde gelenleri arasında yer alıyor. Çağdaş İngiliz Tiyatrosu’nun en önemli yazarı olduğu üzerinde birleşiliyor.

Yapıtları 1957’den bu yana çok sayıda ülkede oynandı, oynanmakta. Tiyatro uğraşına ilk olarak oyunculukla başlayan Pinter, sonraları oyun yazarı olarak kimliğiyle verdiği seçkin ürünlerin yanı sıra tiyatro yönetmeni ve film senaristi olarak da nitelikli çalışmalar ortaya koydu.

“Aldatma” (Betrayal), Pinter’in 1978’de ilk kez İngiliz Ulusal Tiyatrosu’nda oynanan oyunu. “Kadın, kocası ve sevgilisi” tarihsel üçgeni çerçevesinde gelişen karmaşık ilişkiler içinde birey-yaşam-toplum eksenine yansımasını kendine özgü dolambaçlı yaklaşım ve özgün tiyatro dili ile işliyor yazar.

Oyundaki zaman akışının ters doğrultuda ilerlemesi, onu özgün bir yapıya da oturtuyor.

Pinter’in (Tv ve Radyo için yazdıklarının dışında) özellikle sahne için kaleme aldığı yirmiyi aşkın oyunundan bugüne dek ülkemizde sahnelenmiş olanlar sayıca epey yetersiz. Tiyatro Stüdyosu’nun “Aldatma”yı sunmasının bir amacı da bu eksikliğin giderilmesi yolunda bir adımın atılması...

Yukarı