GENÇ SEYİRCİ TİYATROSU

  • Yazan: Fyodor DOSTOYEVSKI
  • Sahneye uyarlayan ve yöneten: Kama GINKAS
  • Dekor, Kostüm: Adomas YATSOFSKIS
  • Müzik: Paul WINTER (elektronik caz/electronic jazz), Dimitri POKROVSKY (karışık Rus folk müziği/ mixed russian folklore)

OYUNCULAR

  • Paradoksalist: Victor GVOZDITSKY
  • Lisa: İrina YUREVIÇ
  • Apollon: Mikail DARONIN

Kama Ginkas, Dostoyevsky’nin “Yer Altından Notlar adlı yapıtını bundan 30 yıl önce henüz genç bir öğrenciyken okudu. Yapıt kendisini o kadar etkiledi, tiyatro anlayışı ve genelde dünyaya bakış açısını birdenbire öylesine değiştirdi ki hemen o yıllarda bu romanı oyunlaştırdı. Ancak o yıllarda sansürün acımasız yasakları yaptığı uyarlamayı sahneye koymasına izin vermiyordu. Çünkü o zaman bu roman komünist ideolojiye karşıt düşünceyi temsil ediyordu.

Dostoyevsky bu yapıtında 19. Yüzyılın ikinci yarısında toplumu kötü yönde etkileyen illetleri öylesine güçlü ve şaşırtıcı bir biçimde dile getirmiş ki, aynı sorunlar 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra da bu gözlemdeki geçerliliğini koruyor. Bu toplumsal illetler özellikle şunlardır: Egosantrizm, insan ilişkilerindeki sevgi ve anlayış yoksunluğu ve gerçek yaşama duyulan ilgisizlik. Dostoyevsky özellikle bu yapıtında insanın kişiliği üzerine yapılan baskıların ne denli korkunç sonuçlar doğurabileceğini ve giderek insan kavramının ne denli tersine bir kişiliğe bürünebileceğini kanıtlar.

Kama Ginkas “Yer Altından Notlar”ı ilk kez Leningrad’da hazırladı. Ne yazık ki seyirci karşısına çıkmasına izin verilmedi. Buna rağmen yönetmen ve oyuncusu, Victor Gvozditsky yaptıkları ortak çalışma sırasında harcadıkları zamana ve verdikleri emeğe hiç acımadılar. Nihayet 1988 yılında Moskova Genç Seyirci Tiyatrosu’nda bu oyunu tekrar birlikte çalışmak üzere buluştular. Bu ağır edebi eser genç seyircilere seslenmek için yazılmamıştır. Burada amaç vurucu olmaya çalışarak seyirciye yaşam gücü aşılamaktır. Moskova Genç Seyirci Tiyatrosu’nda sahneye konulmasının nedeni ise halen bu amaca hizmet eden, seyircisine seslenirken ona güç, kararlılık ve kişilik kazandırma yolunda hizmet eden bir tiyatro oluşundandır. Türkiye’ye turne yapan ilk Sovyet tiyatrosu olan Moskova Genç Seyirci Tiyatrosu’nu İstanbul seyircisi “ Köpek Kalbi” adlı oyunla ilk kez iki yıl önce tanımıştı. Henrietta YANOVSKAYA

Yukarı