TARİH VE MEKÂN

22.05.1999, 21.00
23.05.1999, 15.30

ANKARA EKİN TİYATROSU

  • Yazan: Haluk Işık
  • Yöneten: Rüştü Asyalı

“Hasret”, Nazım Hikmet’in Bursa Hapishanesi’nde geçirdiği yılları temel alarak büyük ozanın Türkiye’den ayrılmaya zorunlu bırakıldığı günlere kadar olan süreci dramatik bir kurguyla irdeleyen, iki perdelik bir oyundur. Oyun, başta şiirleri olmak üzere, Nazım Hikmet’in yarattığı yapıtlardan, mektuplaşmalarından ve Nazım Hikmet’in üstüne yayınlanmış değişik kaynaklardan yararlanılarak yazılmıştır. “Hasret”in en önemli özelliği, büyük bir ozan ve yurtsever olma nitelikleriyle birlikte, Nazım Hikmet’i insan yönüyle işleme çabasıdır. Özel yaşamı, Nazım Hikmet’in yapıtları, yazışmaları ve aktarılan anıları doğrultusunda, Celile Hanım, Piraye Hanım ve Münevver Hanım özelinde ele alınmış, böylelikle sevdaları, bağlılıkları, düş kırıklıkları ve doyasıya yaşamasına olanak tanınmayan bireysel ve toplumsal mutlulukları, oyunun en önemli izleğini oluşturmuştur. Bu nedenle “Hasret” kavramı, büyük ozanın yaşamını özetleyen bir nitelik olarak, oyunun adını da “Hasret” olarak belirlemiştir.

Yukarı