TARİH VE MEKÂN

29, 30.05.2000, 20.30

TİYATRO İSTANBUL

  • Yazan: Oscar Wilde
  • Yöneten: Gencay Gürün

Shaw’a göre, “Çağının, belki de bütün çağların en büyük konuşmacısı” olan Wilde nükteleriyle, paradokslarıyla, özdeyişleriyle İngiltere’nin yerleşik düzenine, tüm geleneksel ilke ve inançlarına, bir bakıma İngilizlerin simge olduğu her şeye saldırıyor, Victoria Çağı’nın ikiyüzlülüğünü, tutuculuğunu, düzmeceliğini dile getiriyordu. Bu nedenle de komedilerinde konu örgüsüne hiç önem vermiyor, “Sanatçıdan beklenen özgünlük konunun değil, konuyu ele alış biçiminin özgünlüğüdür.” Diyordu. Toplumsal ve ahlaksal açıdan gelenksellikle yenilikçiliği tutuculukla başkaldırıcılığı çatıştırıp Victoria dönemindeki soylu ve kentsoylu sınıfının yaşayışını, onların davranış ve inançlarını alaylı bir biçimde yansıtabileceği sahneler oluşturmak Wilde’a yetiyordu. Wilde’ı yakından tanıyan ozan Richard Le Gallienne, “Sonu gelmekte olan Victoria Çağı’nda yaşayan insanların kendilerine gülmelerine, belki de gülmekten ölmelerine yol açtı o!” demiştir.

Yukarı