TARİH VE MEKÂN

03.06.2002, Haydarpaşa Garı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI

  • Yazan: Nâzım Hikmet
  • Yöneten: Rutkay Aziz

“Memleketimden İnsan Manzaraları” Nâzım Hikmet’in 1941’de Bursa hapishanesinde yazmaya başladığı bir destan. Bu çalışmasıyla ilgili olarak 1961 Kasım’ında Moskova’da şu satırları yazar şair: “Tarihimin adını “İnsan Manzaraları” koydum... Şiir tekniğini temel diye aldım... İlk kitap 1941 baharında İstanbul’da Haydarpaşa garında başlar. Hapisten çıktığım zaman 66 bin satır yazılmıştı. Hürriyete kavuşuşumdan bir yıl kadar sonra memleketten ayrılmak zorunda kaldım. İnsan Manzaralarını yanıma alamadım, yakalanırsam yok ederler kaygısına kapıldım....Size tuhaf gelecek ama altmış altı bin satırın tümünün bir ikinci kopyasını çıkarmaya da vakit bulamamıştım....Moskova’ya geldikten biraz sonra bunların ya polisin eline geçtiğini, ya da yakıldığını haber aldım.... Bugün elimde on yedi bin satır var.” Rutkay Aziz’in Haydarpaşa Garı’na taşınan çalışması bu zengin tarihin, bu güçlü destanın ilk bölümünü oluşturuyor.

Yukarı