TARİH VE MEKÂN

28,29.05.2002, Taksim Sahnesi

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI

  • Yazan: Bilgesu Erenus
  • Yöneten: Ahmet Mümtaz Taylan

Türk Dil Kurumu’nun tarifiyle Misafir:‘sefer eden, yoldan gelen, yolcu, konuk’ anlamını taşıyor. Misafir’in sözlükteki ikinci anlamı ise ‘Tıpta eski bir terim. Gözün saydam tabakasında herhangi bir nedenle oluşan beyaz leke’. Misafir’i tanır mısınız? Ya da bir Misafir’i ilk görüşte tanıyabilmişliğiniz var mıdır? Yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Misafir’”i ise bir konuk değil de, asırlardır hep oradaymış gibi duran, oysa hiçbir yere ve hiçbir şeye ait olmayan, eğreti duran biri. ‘Gözün saydam tabakasında herhangi bir nedenle oluşan beyaz leke’ gibi, ne zaman ve nereden geldiği bilinmeyen ve ne zaman kaybolacağı da belirsiz biri. Orada kök salmış ve hep oraya aitmiş gibi güvenli ve yerleşik görünen, gerçekteyse kendi evinde, kendi yatağında bile sürgün ve yabancı olan biri “Misafir”.

Yukarı