TARİH VE MEKÂN

02, 03.06.1998, 20.30

SUZUKI TOPLULUĞU, TOGA

  • Yazan: Tadashi Suzuki
  • Yöneten: Tadashi Suzuki

Tadashi Suzuki’nin Euripides’in “Bakhalar”ından yola çıkarak yazdığı ve yönettiği “Dionisos” 1990’dan bu yana Suzuki Company of Toga (SCOT) repertuarının değişmeyen oyunlarından. Pek çok dünya kentinde sergilenen bu yapıt Suzuki’nin klasikleri temel alarak yaptığı çalışmaların önemli halkalarından birini oluşturuyor. Oyunda üzerinde durulan; “öykü”nün toplumsal işlevinden çok hareket ederek bilinçsiz kolektif inançta simgeleşen dinsel baskı ile siyasal otorite arasındaki çelişkidir. Suzuki, “öykü iki tarafı keskin bir kılıçtır” der. Bu bağlamda, “Dionisos”da bir taraftan “öykü”nün belirlediği sınırlar içinde kontrolden çıkan kitlesel hareketlerin sorgulanışı, öte taraftan da yine aynı öykü içinde karşıt hareketlerin, karşıt değerlerin irdelenişi söz konusudur. Aynı düzlemde var olan uçlar arasındaki çelişkidir bu.

Yukarı