TARİH VE MEKÂN

03, 04.06.1998, 20.30

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI

  • Yazan: Bertolt Brecht
  • Yöneten: Yücel Erten

Oyun, iki kolhoz köyünün verimli bir araziyi paylaşabilmek için yaptıkları tartışma ile başlar. Savaş sırasında topraklarını bırakıp kaçan köylüler savaş bittikten sonra yeniden topraklarına sahip çıkmak için geri gelirler. Onları misafir eden arazinin yen, sahipleri, araziyi verimli hale getirmiş ve artık bırakmaya da pek niyetli değildirler. Arazi kimin olacaktı? Ona emek vererek verimli hale getirenin mi yoksa toprağın ilk sahibi olan köylülerin mi? Tartışmaya ev sahipliği yapan kolhoz köylüleri misafirlerine eski bir Çin öyküsünden alınmış bir oyun sergilerler. Oyunda, bir isyan sırasında kocası öldürülen valinin karısı, kaçmaya çalışırken yanına alacağı malını mülkünü unutmaz da, çocuğunu bir yangının içinde ölüme terk ederek unutup kaçar. Onu yangından ve ölümden kurtaran hizmetçi kadın, çocuğu kendi canı, malı ve sevdası uğruna sahiplenir. Savaş bitip ortalık durulduğunda valinin karısı çocuğunu geri ister. Çocuk için mahkeme kurulur. Mahkemeye yargıçlık yapacak kişi ise; kargaşa döneminde komutanlar tarafından seçilen, sürekli yiyen ve düzeni kendi çıkarlarına uyduran biridir. Mahkemenin sonunda yargıç objektif bir karar verecektir. Mahkemenin sonucu aynı zamanda arazi tartışmasının da sonucudur. Çocuk, bakıp büyütenin, toprak da sulayıp ekenin olacaktır.

Yukarı