TARİH VE MEKÂN

21.05.2010, 20.30, Salon İKSV

Salon

  • Performans: Ayrin Ersöz

Kendine çıkış yolu arayan yaşlanmış erkek dansçı doğuştan yetenekli bir çocuk ile karşılaşır. Onu yanına alarak yetiştirir ve kısa sürede İstanbul'un benzersiz ustalıktaki en ünlü dansçısı yapar. Fakat bu dansçının, erkek dansçı (köçek) kimliğinin ardında gizlediği bir kusurcuğu vardır. Aralarında bir sır olarak özenle saklanan bu kusurun açığa çıkması onları ölümcül bir yolculuğa sürükler. Reşad Ekrem Koçu'nun meddahlara meraklı Edirneli Ekmekçizade Üveys Çelebi'nin 1711 yılında Edirne'de dönemin ünlü meddahlarından Burnaz Ali'den dinlediklerini kaydettiği defterden romanlaştırdığı ve Köçek İbo'nun (Güllü) yaşamını konu alan bu öykü, performansçının ve izleyicinin merakını kışkırtan sorulara yol açıyor.

Yukarı