TARİH VE MEKÂN

20, 21.05.1996, 21.30, Stüdyo Oyuncuları Sahnesi

STUDIO OYUNCULARI

  • Yazan: Eugene Ionesco
  • Uyarlayan ve Yöneten: Şahika Tekand

Gergedan olmak ister miydiniz? - Neden istemeyeyim, sizin önyargılarınız yok bende... Uyumsuz tiyatronun öncü isimlerinden Eugene Ionesco’nun neredeyse kırk yıl önce yazdığı oyunu “Gergedan “dan bugüne neler değişti? Değişen pek bir şey yok aslında. İletişimsizlik, yabancılaşma, tükenmişlik, uyumsuzluk gibi kavramlar günümüz insanı için artık bir yazgı, dahası alışılmış durumlara dönüştü dönüşmesine de, insanı yadırgatan başka bir şey var: Ionesco’nun yapıtında bir tercih olarak ortaya çıkan gergedanlaşma hali, günümüzde bir amaç; bir ödül vasıtası oluverdi. Ödül; şimdilik bir gergedan boynuzu. İnsanlar artık bir gergedan olabilmek için emir bekliyorlar, yarışıyorlar. Sonu gergedanlık bile olsa herkes değişmek istiyor. Ne güzel! (Üveys Akıncı’nın “Tiyatro “ dergisinde Mart 96’da çıkan “Gergedanlaş-ma” yazısından alınmıştır).

Yukarı