TARİH VE MEKÂN

02, 03.06.1995, 21.15, Taksim Stage

İZMİR DEVLET TİYATROSU

  • Yazan: Peter Weiss
  • Yöneten: Malcolm Keith Kay

Marat’nın Eziyetle, Kasten Öldürülüşünün Charenton’daki Akıl Hastalarınca Marki de Sade Yönetiminde Sahnelenişi: Günümüzün en etkileyici tiyatro eserlerinden biri. Marki de Sade’in Charenton akıl hastanesinde kalırken, Jean Paul Marat’nın 1793’te öldürülüşü üstüne kaleme aldığı ve sahnelediği oyun, akıl hastası oyuncular tarafından hastanenin yöneticisi ve ailesine sunulmaktadır. Bir yanda yönetimi suçlayan yazılar yazan, devrimin amacına ulaşmadığını ve ulaşılana dek sürdürülmesi gerektiğini savunan Marat, öte yanda ise devrim idealizmini yitirmiş ve Marat’nın karşısında yer alan Marki de Sade. O, artık, gemlenmiş duyguların boşalmasından yana bir bireycidir. İki karşıt insan, iki karşıt tez, iki karşıt politik tavır...

Yukarı