TARİH VE MEKÂN

{{item.tarih}}, {{item.mekan}}

 

İstanbul Tiyatro Festivali ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin işbirliğiyle düzenlenen eleştiri atölyesi bu yıl da devam ediyor. Eleştirinin niteliği ve eleştirmenlerin çalışma koşulları gibi konuların tartışılacağı atölye çalışmasını; yazar, tiyatro eleştirmeni ve gazeteci Christine Wahl yönetecek.

Goethe-Institut’ün değerli işbirliğiyle.

Etkinlik ücretsizdir. Başvuru için 12 Ekim 2018 Cuma gününe kadar tiyatroelestirmenleribirligi@gmail.com adresine kısa özgeçmişiniz ile birlikte, bu atölyeye başvuru nedeninizi anlatan bir motivasyon mektubu göndermeniz gerekmektedir. Atölye, 20–25 Kasım 2018 tarihleri arasında tüm gün sürecektir ve gün, akşam izlenen oyunlarla sona erecektir. Katılımcılardan bu süre boyunca düzenli ve sürekli katılım beklenmektedir.

Yukarı

Bu e-posta adresi ile daha önce rezervasyon yapılmıştır.
Bir kişi bir kez rezervasyon yapabilir.

Elektronik İleti ve Kişisel Veri Onayı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile İKSV'nin sponsorları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, Lale Kart üyelikleri veya bilet satışları ve sair suretlerle vakfa bağış veya gelir elde etmek, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. İKSV'nin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi"ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.