TARİH VE MEKÂN

20.05.2016, 20.30
21.05.2016, 18.00
22.05.2016, 20.30
23.05.2016, 20.30
Salon İKSV

Yaklaşık 90’ sürer; ara yoktur.
Türkçe; İngilizce üstyazılı.

  • Yazan ve Yöneten: Gülce Uğurlu
  • Çeviren: Deniz Vural
  • Sahne Tasarımı: Meryem Bayram
  • Müzik Tasarımı: Okan Kaya, Yasemin Şengil
  • Işık Tasarımı: Yakup Çartık
  • Proje Asistanları: Dilara Akan, Furkan Ak
  • Oynayanlar: Bedir Bedir, Funda Eryiğit, Esme Madra

İstanbul Tiyatro Festivali ortak yapımı.

İstanbul’un merkezinde, şimdiki zamanın kıyısında bir evde yaşayan orta sınıf bir aile ... ”Kentsel dönüşüm” giderek hızlanmakta, tüm bir kentin hafızasını mekânsızlığa mahkûm etmektedir. Geçmişin yeni/de/n başladığı, geleceğin şimdi/de/n bittiği vakitler ... Gündelik dertlerine gömülmüş olan karakterler tıpkı Anton Çehov’un tarihin dönüm noktasında yer alan Vişne Bahçesi’nde olduğu gibi değişimin bu denli yakında, hızlı ve kuralsızca olduğunu kavramakta güçlük çekerler. Önceden hep varoşlardakilerin başına gelen ve reflekssiz kaldıkları, artık kapılarına dayanan bu gerçeklik, onları köklerinden ayrılmaya zorlamaktadır.

Yukarı