TARİH VE MEKÂN

{{item.tarih}}, {{item.mekan}}

 

Bu atölyenin katılımcıları, ekim ayında web sitemizde yayımladığımız duyuruya başvuranlar arasından seçilmiştir.

İstanbul Tiyatro Festivali ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin işbirliğiyle düzenlenen bu atölyeye gösterim sanatları alanı üzerine eleştirel bakışla düşünce metinleri üreten ve yayımlayan katılımcıları davet ediliyor. Farklı örnekler üzerinden ilerleyecek atölyede yazılan metinlerin yer alacakları mecraya göre bir editörün bakış açısından nasıl revize edilebileceğine, metnin okurla buluşmadan önce ne gibi hazırlık aşamalarından geçtiğine bakılarak bir eleştiri metni ya da bir görüş yazısının son haline en yakın şekline nasıl getirileceğine odaklanılıyor.

İkişer saatlik örneklerle açıklamalar içeren iki genel oturumun ardından katılımcıların festivalde izledikleri oyunlar için yazdıkları metinler üzerinden birbirlerinin çalışmalarına editöryel bakış sundukları dört saatlik bir oturumla sonlandırılacak olan atölye, toplam üç çevrimiçi oturumdan oluşacak.11, 18 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek atölye sonunda katılımcıların festivalde izlemiş oldukları bir oyun üzerine yazıp, editöryel çalışma ile olgunlaştırmış oldukları yazılarına Art Unlimited’in çevrimiçi platformunda yer verilecek.

Atölye yürütücüleri: Ayşe Draz, Özlem Hemiş, Nalan Özübek

Yukarı

Bu e-posta adresi ile daha önce rezervasyon yapılmıştır.
Bir kişi bir kez rezervasyon yapabilir.

Elektronik İleti ve Kişisel Veri Onayı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile İKSV'nin sponsorları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, Lale Kart üyelikleri veya bilet satışları ve sair suretlerle vakfa bağış veya gelir elde etmek, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. İKSV'nin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi"ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.