TARİH VE MEKÂN

{{item.tarih}}, {{item.mekan}}

 

Mekân kapasitesi sınırlıdır.

İstanbul Masalları Yazım ve Anlatım Atölyesi; İstanbul Tiyatro Festivali’nin işbirliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, geçtiğimiz Nisan-Temmuz 2019’da İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirildi. 7-9 ve 10-12 yaş gruplarından, Türkiyeli ve mülteci toplam 30 çocuğun katıldığı atölyenin yürütücülüğünü ise masal anlatıcısı ve yazarı Deniz Soruklu Evren üstlendi. Bu atölye süresince, çocukların yazıp resmettikleri çokdilli masallar bir kitaba dönüşmekle kalmayıp, Masal Sahnesi’nde festival takipçileriyle de buluşacak.

Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi, Hayata Destek Derneği, Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi, Okçu Musa İlkokulu, Özel Karagözyan Ermeni İlköğretim Okulu, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin değerli işbirliğiyle.

Yukarı

Bu e-posta adresi ile daha önce rezervasyon yapılmıştır.
Bir kişi bir kez rezervasyon yapabilir.

Elektronik İleti ve Kişisel Veri Onayı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile İKSV'nin sponsorları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, Lale Kart üyelikleri veya bilet satışları ve sair suretlerle vakfa bağış veya gelir elde etmek, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. İKSV'nin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi"ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.