TARİH VE MEKÂN

{{item.tarih}}, {{item.mekan}}

 

Mekân kapasitesi sınırlıdır.

2010’da Yunanistan’da baş gösteren ekonomik kriz; yalnızca mahallelerden meydanlara taşınan toplumsal hareketlere ve ülke yurttaşlarında siyasal farkındalığın artmasına yol açmakla kalmadı, aynı zamanda farklı anlatımları araştırmaya ve bunları tiyatro sahnesine taşımaya yönelik de canlı bir istek yarattı: halk için, halk tarafından ve halkın öyküleri. İşsizlik deneyiminden beyin göçüne, evsizlikten göçe ve aşırı sağın ırkçılığına dair öyküler... Tiyatro yönetmeni, dramaturg ve Atina Yunanistan Ulusal Tiyatrosu, Deneme Sahnesi-1’in sanat yönetmenlerinden Prodromos Tsinikoris; çoğunluğu belgesel ve gerçekçi tiyatro örnekleri olan eserlerini bugüne dek 16 ülke, 50’yi aşkın kentte sergiledi. Tsinikoris’in bu paneli, kendi yapım ve deneyimlerinden hareketle, alternatif anlatımların gerekliliğine odaklanıyor.

Yukarı

Bu e-posta adresi ile daha önce rezervasyon yapılmıştır.
Bir kişi bir kez rezervasyon yapabilir.

Elektronik İleti ve Kişisel Veri Onayı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile İKSV'nin sponsorları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, Lale Kart üyelikleri veya bilet satışları ve sair suretlerle vakfa bağış veya gelir elde etmek, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. İKSV'nin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi"ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.