TARİH VE MEKÂN

{{item.tarih}}, {{item.mekan}}

 

İngilizce; Türkçe çeviri ile. Mekân kapasitesi sınırlıdır.

Bu panelde, Koreli oyun şirketi NOLGONG’un kurucusu ve Being Faust – Enter Mephisto’nun yaratıcısı Peter Lee, hikâye ve oyuna dair fikirlerini bizimle paylaşacak. 20. yüzyıl sinema çağıydı, 21. yüzyılda ise artık herkesin hikâye ile oynadığı bir oyun çağında yaşıyoruz. Hikâye, biri anlatıcı diğeri ise dinleyici olmak üzere iki yönlüdür; hikâyeyi oynamanın ise ya bir tarafı vardır ya da hiç yoktur. Sinema sanatı yolu açarak hikâye anlatıcılığını biçimlendirdi. Şimdi, dijital devrimler çağında doğan kuşaklar ise her şeyi değiştirmeye başladı. Herkes veya herhangi biri, artık bilgiye, içeriğe ve bunları anlatmak için gerekli araçlara sahip. Hepimiz oyunculara dönüşürken, kültür kurumları varlıklarını yeniden tanımlamak adına neyi değiştirmeli ve nasıl bir dönüşümden geçmeli? Bu panelde tiyatro, oyun ve oyun tasarımının kültürel kurumların geleceğini nasıl dönüştürülebileceği ele alınacak.

Kolektif House’un değerli işbirliğiyle.

Yukarı

Bu e-posta adresi ile daha önce rezervasyon yapılmıştır.
Bir kişi bir kez rezervasyon yapabilir.

Elektronik İleti ve Kişisel Veri Onayı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile İKSV'nin sponsorları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, Lale Kart üyelikleri veya bilet satışları ve sair suretlerle vakfa bağış veya gelir elde etmek, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. İKSV'nin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi"ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.