TARİH VE MEKÂN

{{item.tarih}}, {{item.mekan}}

 

Mekân kapasitesi sınırlıdır.

1980’li yıllardan başlamak üzere ülkemizde, İstanbul merkezli tiyatro hareketliliği; yaşadığı kesintiler, dönüşümler ve kırılma noktalarıyla, etkin bir tiyatro ortamı günümüze kadar devam etti. Geride bırakılan 30 yıla yakından bakıldığında Türkiye’de bir çağdaş tiyatro izleği oluştuğu rahatlıkla söylenebilse de; tüm canlılığına rağmen çağdaş tiyatro kimliğini ön plana çıkaran çalışmalara ise pek rastlanmıyor. İşte bu panelin çıkış noktasını da, bu ihtiyaç oluşturur. Teorik ve pratik alanlardan bir dizi kuramcı ve sanatçının yer alacağı iki gün sürecek panel, Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali işbirliğiyle düzenleniyor. Detaylı program ve konuşmacıların isimlerine ise tiyatro.iksv.org/tr adresinden ulaşılabilir.

Arter’in değerli işbirliğiyle.

28 Kasım Perşembe

Panel Dizisi - 1. Oturum // Türkiye’de Çağdaş Tiyatro
Saat: 14.00-17.00
Yer: Arter

PROGRAM
Açılış Konuşması // Batılı Avangartlar ya da Türkiyeli Başıbozuklar: Çağdaş Tiyatronun Kaynağı Üzerine Düşünmek
Konuşmacı: Dr. Ferdi Çetin
Süre: 25 dk

90’lar Türkiye Tiyatrosunda Arayışlar
Konuşmacı: Doç. Dr. M. Melih Korukçu
Süre: 20 dk

Türk Tiyatrosunda Bir Geçiş Dönemi: 2000’ler
Konuşmacı: Doç. Dr. Selen Korad Birkiye
Süre: 20 dk

Ara: 15 dk

2010dan Sonra, 2020den Önce
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Hemiş
Süre: 20 dk

Çağdaş Oyun Yazarlığımızı Bellek Kavramı Üzerinden Düşünmek
Konuşmacı: Arş. Gör. Ozan Ömer Akgül
Süre: 20 dk

Soru – Cevap

29 Kasım

Panel Dizisi - 2. Oturum // Türkiye’de Çağdaş Tiyatro – Yazarlar & Yönetmenler
İlk oturumda, 1990, 2000 ve 2010 sonrası olmak üzere üç dönemde incelenen Türkiye tiyatrosu, bu oturumda, bu dönemleri temsil eden oyun yazarları ve yönetmenler tarafından yorumlanacak.
Saat: 11.30-13.30
Yer: Arter

PROGRAM
Açılış Konuşması // Yeşim Özsoy
Konuşmacılar: Kerem Kurdoğlu, Özen Yula, Murat Daltaban, Yiğit Sertdemir, Ceren Ercan

Yukarı

Bu e-posta adresi ile daha önce rezervasyon yapılmıştır.
Bir kişi bir kez rezervasyon yapabilir.

Elektronik İleti ve Kişisel Veri Onayı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile İKSV'nin sponsorları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, Lale Kart üyelikleri veya bilet satışları ve sair suretlerle vakfa bağış veya gelir elde etmek, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. İKSV'nin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi"ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.