TARİH VE MEKÂN

{{item.tarih}}, {{item.mekan}}

 

Çevrimiçi gösterimler, 22 Ekim 20.00'de Passo Studio web sitesinde yayına girecek ve 20 Kasım 00.00'da yayından kaldırılacaktır. Bilet aldığınız gösterimler için "oynat" tuşuna bastıktan sonra izlemeyi tamamlamak için 48 saatiniz bulunmaktadır, güvenlik nedeniyle "oynat" tuşuna bastıktan 48 saat sonra gösterime erişiminiz kesilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Yaklaşık 75’ sürer.

BU İŞTE BİR KADIN VAR
“Bu İşte Bir Kadın Var” başlıklı bu temada İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan ve kadınlar tarafından üretilen oyunlar ve panellerin öne çıkarılması ve kadın üretiminin görünür kılınması hedefleniyor. Tema başlığı altında yer alan tüm oyunlar, Odeabank’ın tema sponsorluğunda seyirciye sunuluyor.

TİYATRO BOYALI KUŞ

  • Yazan: Virginia Woolf
  • Dramaturji: Nelin Dükkancı Yaman, Efsun Pırıl Yeneroğlu
  • Çeviren, Uyarlayan ve Yöneten: Jale Karabekir
  • Müzik: Murat Hasarı
  • Görsel Tasarım: Gizem Kozanoğlu
  • Prodüksiyon Sorumlusu: Esra Yavuz
  • Virginia Woolf’u Seslendiren: Yeşim Koçak
  • Virginia Woolf’un Düşüncelerini Seslendirenler: Arzum Orhan, Pelin Oruç, Seda Elhan, Sera Armağan

Kadın hareketinin olduğu kadar edebiyat tarihinin de ufuk açıcı metinlerinden biri olarak klasikleşen Kendine Ait Bir Oda, feminist tiyatro deneyiminde yirmi yılı geride bırakan Tiyatro Boyalı Kuş eliyle festival seyircisiyle buluşuyor. Virginia Woolf’un 1928’de Girton ve Newnham kadın üniversitelerinde “kadın ve kurmaca yazın” üzerine yaptığı konuşmadan doğan Kendine Ait Bir Oda, Jale Karabekir’in çeviri ve uyarlamasıyla “çok sesli” bir kulak tiyatrosu yapımına dönüşüyor. Woolf’un, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadarki süreçte, kadın yazarların izini sürdüğü metin, dinleyicisini kadınların tarih boyunca sistematik bir şekilde yok sayılmasının, cinsiyet eşitsizliğinin ve eril şiddetin örnekleriyle baş başa bırakıyor. İçlerinde “kurmacayı yaratma şehveti” taşıyan kadınların dört duvar arasına kapatılarak nasıl görünmez kılındığının, hayatın ve sanatın nasıl yüzyıllar boyunca tek bir cinsiyete teslim edildiğinin çarpıcı bir ifadesi olan bu Woolf klasiği, bir konuşmacı-oyuncuyla ve onun zihnindeki düşünceleri seslendiren oyun kişileriyle yeni bir boyut kazanıyor. Yazarın imgelem dünyasına ve kurmaca ile gerçek arasındaki yolculuğuna yeni bir ses katmayı hedefleyen topluluk, yazarın zamansal ve mekânsal atlamalarını, çoklu ve değişken bakış açılarını, iç monolog ve bilinç akışı tekniğini gözeterek, eseri kulak tiyatrosu formunda kurguluyor.

PODACTO’nun değerli katkılarıyla

Yukarı

Bu e-posta adresi ile daha önce rezervasyon yapılmıştır.
Bir kişi bir kez rezervasyon yapabilir.

Elektronik İleti ve Kişisel Veri Onayı

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) ile paylaştığım iletişim bilgileri (e-posta, telefon ve adres vd) kullanılmak sureti ile İKSV'nin sponsorları veya işbirliği yürüttüğü kurumların görünürlüklerini de içerebilen şekilde, düzenlediği etkinlikler, desteklediği veya iletişimini gerçekleştirdiği tüm faaliyetler konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, Lale Kart üyelikleri veya bilet satışları ve sair suretlerle vakfa bağış veya gelir elde etmek, anketler, kampanyalar yapabilmek amacıyla tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilebilmesine izin/onay veriyorum. İKSV'nin bu elektronik ileti gönderim olanağı, elektronik ileti için red bildiriminde bulunmadığım sürece geçerliliğini sürdürecektir.

İKSV web sitesinde yayınlanmakta olan "Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme/Aydınlatma Belgesi"ni incelemiş ve belirtilen belge kapsamında aydınlatılmış olarak; paylaştığım kişisel verilerimin (ad-soyad, adres, e-posta, cep telefonu, okuduğum yüksekokul bilgileri vd) toplanmasına, İKSV CRM sisteminde kaydedilerek tutulmasına, işlenmesine, saklanmasına, güncellenmesine, kullanılmasına, e-ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet alınacak üçüncü kişilerle işlenmek veya saklanmak üzere yasal düzenlemenin öngördüğü önlemler gözetilerek yurtiçinde ve yurtdışına aktarılmasına, veri koruması ve güvenliği önlemlerine riayet olunarak ilgili üçüncü kişilerle gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasına da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca açık onay veriyor; kişisel verilere ilişkin verdiğim açık onayın, elektronik ileti izninden bağımsız olarak, kişisel verilerimin silinmesi için talepte bulunmadığım sürece devam edeceğini açık rızamla onaylıyorum.