DATE AND VENUE

11.05.1994, 18.30, 21.15
12.05.1994, 21.15
Ses Theatre

ANKARA ART THEATRE

  • Written by: Jose Sanchis Sinisterra
  • Directed by: Rutkay Aziz

“Ay Carmela!” bir başka adı ile “Özgürlük Savaşına Ağıt” oyununda Carmela ve Paulino hiç hesapta olmayan bir öykünün içine düşerler. Carmela, bir orada bir burada, bir canlı, bir ölü gidip gelmeler arasında sıkışıp kalır. Ölüm sonrası, ölümüne neden olan gerçeğe dönüşü ve o gerçekten koparılma anının öyküsünü yeniden yaşar. Belki de gerçek yaşamanın çok ötelerinde geriye dönüşe duyduğu istek bir tutkudur. Özgürlük savaşlarına yakılan ağıtlarla beslenen bir yolculuğun oyunu. Carmela sorar: “Polonya’da hiç mi ana yok?” Diyarbakır’da, Trabzon’da, Sivas’ta... Ay Carmela, ay Zozan, ay Berivan, ay Fatma, ay analar... Ay barış, ay barış, ay barış... In “Oh Carmela!” or “Lament for the fight for Freedom”, Carmela and Paulino are confronted with an unexpected chain of events. Trapped between voyages within time; between life and death Carmela revives the reality that had caused her death. Perhaps her desire for revial beyond real life is an unavoidable passion. This is a play of a journey nourished with lamnets for freedom. Carmela asks: “Doesn’t Poland haveany mothers?” or Diyarbakır, Trabzon, Sivas... Oh Carmela, oh Zozan, oh Berivan, oh Fatma, oh mothers... Oh peace, oh peace, oh peace...

Yukarı